English                      Yvette Espersen                    

 

 

Holdninger

 

Du kan give mig dit personlige kryds ved kommunalbestyrelses valget i Vordingborg kommune.  Nedenfor vores program til kommunalbestyrelsevalget 2013.

 


Vordingborg Kommune skal udvikles og ikke afvikles - som nu
Dansk Folkeparti lytter til folket, store som små, og vil blandt andet kæmpe for disse sager:

• Kæmpevindmøller til havs - ja, bestemt! Kæmpevindmøller på land - nej, ellers tak.

• Trafikken over Slotstorvet i Vordingborg skal fortsætte - og Algade skal være ”sivegade”.

• Vordingborg Kaserne skal bevares og styrkes.

• Arbejdspladser på forskningsøen Lindholm skal der fortsat kæmpes for - også efter 2017, hvor der planlægges at flytte til Lyngby.

• Tiltrækning af nye virksomheder skal der høj fokus på. Opsøgende arbejde er nødvendigt. Kommunen har ikke været
  aktive nok før.

• Ordentlige rammer for erhvervslivet, ikke mindst de små-, og mikrovirksomhederne. Oprettelsen af et Erhvervsudvalg.
  Der skal værnes om den gode turisme.

• Der skal sikres hurtig internet i hele kommunen.

• Vi ønsker ikke udlicitering, før alle konsekvenser er beregnet. Udlicitering er ikke altid den rigtige løsning, og kan hurtigt give udgifter på andre områder. Ved udlicitering skal arbejdet udføres efter danske overenskomster.

• Arbejdsløshed - ikke mindst blandt de unge - bekæmpes med forstærket indsats.

• Vore ældre borgere skal sikres fuld tryghed, omsorg og varme.

• Patienter skal sikres genoptræning - og uden ventetid.

• Vore små, dejlige skoler på landet skal bevares og styrkes. Skolerne skal arbejde for at opnå det bedst mulige resultat for den enkelte elev.

• Vi vil fokusere mere på kommunen som en helhed, hvor kommunens budskab ”liv på landet” ikke glemmes.

• Åbne-, og lukketider i daginstitutioner skal tilpasses det fleksible arbejdsmarked, og ikke kun offentligt ansatte.

• Daginstitutionerne skal være opmærksomme på, at sprogligt svage børn i samarbejde med forældrene, tilskyndes til at
  lære dansk.

• Vi skal finde nye arealer til anlæg af kolonihaver ved vore tre gamle købstæder.

• Vi skal finde arealet til ”Danmarks største Legeplads” - til cykel og motorløb etc.

• Styrkelse overalt af dansk kultur og det danske sprog.

• Vi vil fastholde danske madtraditioner på vores institutioner.

• Indvandrerfamilier skal kraftigt tilskyndes til at sende deres børn i daginstitution og deltagelse i fritidsaktiviteter.

• Vi siger forsat nej til modersmålsundervisning, da det ikke er bevist, at det gavner nogen steder - men kun
  er en udgift.
 

 

 

 

Har du brug for yderligere oplysninger, er du velkommen

til at kontakte mig på yvette@applefarm.dk

Eller ring på 26283804

 

 

Klik her for at se min valgannonce.

 

 

 

 

 

Min valg-plakat